Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Ariso SuperFW är en stabil och kraftfull brandvägg som enkelt klarar 1 Gbps throughput och 500+ Mbps throughput krypterat (IPSEC)

Tack vare vår specifikation av hårdvara med SSD Hårddisk som lagring och kraftfull Intel processor klarar brandväggen att hantera många olika nätverk, redundans, trafikprioritering m.m.

Brandväggens operativsystem drivs av PFSense, se nedan för detaljer om olika funktioner


Funktioner

  • Avancerad brandvägg med stor state table & NAT
  • Hög tillgänglighet med klusterstöd för flera brandväggar (automatiskt replikerna av konfiguration)
  • Multi-WAN för flera Internet-anslutningar
  • 1Gbps+ throughput
  • VPN - Client & Site-to-Site IPSEC, PPTP, OpenVPN
  • VLAN Support, DHCP Server, DNS Proxy, Captive Portal
  • Trafikbegränsning/prioritering, Dynamisk DNS, Trafikgrafer samt statistik
  • Kan agera som proxy för att övervaka Internet-trafik