Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Allmänt

Ariso BOKA bokningssystem ger dina anställda möjlighet att enkelt planera, schemalägga och dela ut jobb och boka resurser.

Den som ska ut föra jobbet ser dagens eller veckans arbete i sin telefon, surfplatta eller dator så fort arbetet har bokats permanent.
Du kan även släppa in dina kunder att boka, du väljer då vilka resurser som en viss kund ska få boka och de kan då boka lediga tider i systemet vilket sparar tid för dig och din personal.

Om ni arbetar med löpande taxor eller mängder så kan personalen som ut för jobben fylla i det vilket sparas på bokningen för vidare fakturering eller återrapportering.

På så sätt sparar man tid, får ökad kontroll och får nöjdare kunder.
Ni hittar mer information i vårt produktblad för Ariso BOKA
eller varför inte kolla på vår korta video-presentation som pratar om Ariso BOKA ? Spännande och helt klart värt 3 minuter!

Tid är pengar

Tid är pengar har vi hört ofta men med hjälp av vår kostnadskoll så kan du räkna ut hur mycket pengar du kan spara genom att spara tid.

Här är ett exempel med en tjänsteman och 6 chaufförer som spenderar 60 min respektive 30 min per dag med att planera jobb på ett ostrukturerat sätt, till exempel papper & penna, postit-lappar eller whiteboard.

Genom att hyra Ariso BOKA för 499 kr / månad sparar företaget 16 497 kr per månad, 197 964 kr per år om man räknar inkl sociala kostnader.

Överblick av systemet

Så här fungerar systemet.

1.) En av dina kunder eller dina kollegor gör en bokning i systemet.

Om du väljer att låta kunder boka själva i systemet så kan du tilldela resurser till respektive kund som de får se tillgänglighet på och skapa bokningar för. T ex en eller flera lastbilar eller lokaler. Om någon annan kund har bokat resursen samtidigt så ser de bara att den är blockerad då, inte till vem eller varför.

2.) E-postavisering går ut till den resurs som ska utföra jobbet och det dyker upp i den resursens kalender. Det kan vara en chaufför som är kopplad på en bil eller en person som är bokad på ett jobb.

3.) Personen utför jobbet och avrapporterar det eventuellt i systemet.

4.) Jobbet är klart och kontoret kan fakturera det.