Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Vi kan erbjuda ett web-baserat system för schemaläggning av bokningsbara resurser, t ex bilar, båtar eller fotbollsträningar

Vi ser till att ni kommer igång med de scheman och resurser som ni behöver, därtill kommer en månadskostnad för placering av det web-baserade systemetPriset för det är för närvarande 195 kr / månad