Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Vi eller och samarbetspartner inom datanät & fiber kan enkelt och funktionellt bygga kompletta data- och fibernät.

Tack vare vår kompetens inom IT kan vi leverera ax till limpa, d.v.s. allt från kablage till nätverksutrustning för ett stabilt och väl fungerande nätverk.

Kontakta oss här för en individuell genomgång!