Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Vi säljer och installerar produkter för kameraövervakning. Vi arbetar enbart med digitala kameror som försörjs med ström via nätverkskabeln, på så sätt kan vi göra hela installationen utan elektriker och enkelt placera kamerorna där de ska vara.

Vi hjälper till med allt från tillståndsansökan till installation och konfigurering av kameror och kameraserver.

Tack vare vår djupa kompetens inom IT så hjälper vi även till med smarta fjärr- och backuplösningar för säker åtkomst och lagring

Kontakta oss för en individuell förfrågan !