Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Vi säljer och installerar produkter för hela konferensrummet. Vår kompetenta personal hjälper till med installation och konfigurering av allt från ljud till ljus och bild.

Oavsett om ni vill ha en manuell lösning med "muskelkraft" eller en "en-knapp-lösning" där allt startar upp automatiskt så löser vi det

Kontakta oss för en individuell förfrågan !