Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Mycket av de vi utvecklar idag är helt enhetsoberoende, d.v.s. du kan använda systemen från vilken enhet som helst, mobiltelefon, platta eller dator.

Genom att skapa system på det viset slipper vi att skapa olika appar för olika system, det sparar både tid och pengar!

I vissa fall behöver man ändå skapa en mobil app och då kan vi hjälpa till med det

Vi har bland annat skapat en mobil-anpassad beställningsportal åt en kund

Fler referenser hittar ni här