Allmänt

IT-Säkerhet är ett stort fokusområde hos oss tack vare vår långa erfarenhet och djupa kunskap inom området. Vi arbetar till exempel med:

Säkerhetsgenomgång
Vi tittar på allt från fysisk säkerhet till rutiner, angreppspunkter och IT-säkerhet.

Säkerhetsåtgärder (efter genomgång)
Till exempel implementation av processer, lösningar m.m.

Incidentjour
24 / 7 jour med säkerhetsexperter som står redo att hjälpa dig.

Forensics
Utredande arbete under / efter en incident

Penetrationstester

Säkerhetslösningar
Stort område som innehåller alla kommersiella lösningar som vi implementerar och förvaltar, till exempel autentiseringslösningar, övervakning, SIEM, IDS etc.

Utbildning
Utbildning av användare, tekniker, kundtjänst m.m.

Ni hittar mer information i vårt produktblad Ariso Säkerhet

GDPR - Ny dataskyddsförordning

Den nya förordningen gäller för alla företag och branscher som sparar och hanterar känslig information gällande personer eller kunder. Dessutom innehåller den bland annat krav på processer, dokumentation och riskhantering.

Vid en incident ställs krav på rapporteringsskyldighet inom 72 timmar till berörda myndigheter och vite upp till 4% av moderbolagets omsättning kan i värsta fall åläggas om det inte efterlevs. Vid våra analyser så tar vi fram åtgärder som minskar risken för er som kund och hjälper er att minimera skadan vid ett eventuellt intrång eller incident.

Exempelvis behöver inte en förlust av en dator eller usb-minne rapporteras om kryptering har använts vilket gör att en preventiv åtgärd minskar kraven på er som företag.

I våra förvaltningsavtal finns vi tillgängliga dygnet runt (24/7) för att påbörja en utredning och hjälpa er att uppfylla de krav som ställs på er.

Vi fokuserar på säkerheten och hjälper er på så sätt att fokusera på det ni kan bäst, er verksamhet.


FEM KORTA OM DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Förordningen omfattar allting som kan kopplas till en person. (Namn, foto,e-post, ip-adress etc)
Krav på rapporteringsskyldighet vid incidenter och förebyggande arbete / riskhantering.
Krav på dokumentation och processer kring vart känsliga uppgifter lagras
Krav på att uppfylla rätten att få utdrag av alla personuppgifter och rätt att få bli borttagen.
Vite kan utdömas om man inte uppnår kraven (200 mnkr eller 4%av omsättning, det som är högst)

Ni hittar mer information i vårt produktblad Ariso Säkerhet