Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Den data ni lagrar är troligtvis det absolut viktigaste i hela er IT-miljö, där finns E-post, Offerter, Ekonomifiler, Affärsdata m.m. sparat vilket behöver lagras under lång tid och återställas snabbt om något går fel

Vi är experter på datasäkerhet och har många olika lösningar för att kunna ta fram den bästa lösningen just för er, inom området säkerhetskopiering har vi bland annat fjärrbackup (backup på annan plats), lokal säkerhetskopiering, replikering och lösningar för katastrofåterställning.

Fjärrbackup

Fjärrbackup från Ariso IT är en tjänst som automatiskt säkerhetskopierar och gör kopia på dina viktiga filer och dokument till en server som står i en säker lokal utanför ditt företag.

Du kan själv styra vad och hur ofta programvaran ska ta säkerhetskopia samt enkelt övervaka och återställa filer från en vanlig websida.

Fördelarna är:

- Allt sker automatiskt (ingen manuell interaktion behövs)
- Pålitlig och säker
- Lätt att återställa från
- Datan förvaras utanför kontoret eller hemmet

Exempel på priser:
Fjärrbackup 10 Gb 109 :- / mån
Fjärrbackup 20 Gb 139 :- / mån
Fjärrbackup 30 Gb 159 :- / mån
Fjärrbackup 50 Gb 199 :- / mån

Kontakta oss för en individuell rådgivning eller för att beställa!