Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Tjänsten ServiceDesk riktar sig till företag som har ett behov av att erbjuda sina användare vardagligt IT-stöd via telefon och e-post.

Ofta är det här ett bra sätt att avlasta medlemmar inom IT-avdelningen och låta de arbeta mer med vidareutveckling av nya IT-lösningar eller andra projekt.

Tack vare vår statistik och uppföljning är det lätt att sätta in punktinsatser där det behövs för att arbeta bort och minska IT-problem.

Vi kan agera som en inkörsport till IT-relaterade frågor, oavsett om det är nybeställningar, användarupplägg eller IT-problem.

I tjänsten ingår användarstöd och problemlösning för de produkter som avtalas. Vi tillämpar ITIL-liknande arbetssätt med incidenter- och problemärenden samt uppföljning/statistik
och
kontinuerligt förbättringsarbete.

Vi erbjuder idag tjänsten till ett antal företag som kan agera referenser vid behov. Vi tar gärna tillfället i akt och presenterar vår lösning ytterligare.

Kontakta oss här för en individuell genomgång!