Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Trygg IT Server

I "Trygg IT Server" arbetar vi proaktivt och hanterar er servermiljö. Vi övervakar, underhåller och administrerar den så att hjärtat i er verksamhet alltid fungerar.

Trygg IT Klient

I "Trygg IT Klient" hanterar vi era klienter genom att vi tillämpar full säkerhet för klienterna, oavsett om det är en PC, Mac eller mobil enhet och arbetar proaktivt för att minska problem och nedtid.

På så sätt betalar ni inte när ni får problem, ni betalar för att slippa problem! Vi sysslar med proaktiv IT istället för reaktiv IT!

Lösningen är flexibel och skalbar vilket gör att ni som kund får en tydlig och exakt kostnad baserad på era behov. Det gör IT-budgeten enkel att överblicka!

Grundplattformen innehåller:
- Löpande hälso-övervakning
- Säkerhetsuppdateringar av Windows och viktiga tredjeparts-program såsom Adobe Reader/Flash, Java, m.fl.
- Nätverkssäkerhet
- Hårdvaruregister och ålder
- Löpande avstämningar och förbättringsåtgärder
Tillval per användare och månad:
- Alltid uppdaterat antivirus
- Nyaste versionen av Office-paketet
- Säkerhetskopiering
- Fildelningsplattform
- Support

Kontakta oss för en individuell genomgång!