Ny dataskyddsförordning (GDPR) är på väg - är du redo?

En ny dataskyddsförordning (GDPR) träder ikraft i Maj 2018 - är du redo? Vi hjälper dig med att se över hela din it-säkerhet, från fysisk till digital säkerhet, utbildning av användare och hur GDPR påverkar din verksamhet. Visste du att böter på 4% av koncernens omsättning kan utdömas om kraven inte uppfylls? Läs mer här


Med ett underhållsavtal på servern ser vi till att installera säkerhetsuppdateringar, kontrollera säkerhetskopiering, serverns hälsa, antivirus status m.m.

Allt sker regelbundet och utanför kontorstid för att minska nedriden för er som användare.

Våra underhållsavtal för server kostar från 500 kr / månad och uppåt och inkluderar en mängd olika saker

Kontakta oss för en individuell genomgång!